Vrede vinden in jezelf
Home
 

Het beste van jezelf

Aquarius workshop

Het beste van jezelf geven

“Ik wil het allerbeste van mijzelf geven aan het leven zoals het zich voordoet, aan elk onderdeel van mijn leven en ik wil mijn allerbeste krachten er aan wijden. Ik hoop dat steeds als ik dat niet doe en te kortzichtig ben om dat te merken, de universele intelligentie in mij mijn blik hiervoor zal openen. Daar wil ik mijn aandacht op richten!”
Uit padwerk lezing 161: Onbewuste negativiteit, een gevaar voor de overgave van het ego aan onwillekeurige processen

Wanneer we in een bepaalde situatie niet het beste van onszelf geven, dan zijn we halfslachtig bezig vanuit tegenstrijdige motieven en met maar de helft van onze aandacht erbij. Juist in zo’n situatie zullen we problemen ervaren en ons ongelukkig voelen, want een innerlijk mechanisme belet ons om te ontvangen. We voelen ons misdeeld omdat we het onszelf onmogelijk maken van onze overvloed te geven en daarom bang zijn om te ontvangen en ons voor onze overvloed afsluiten. Daarom zijn we dubbel gefrustreerd, want de weigering om onze negativiteit los te laten en het beste van onszelf te geven, maakt dat we niet in staat zijn genot, vreugde en geluk te ontvangen. Echte vervulling in het leven ervaren we als het onze intentie is om eerlijk en integer het beste van onszelf te geven, want dan is geven en ontvangen één energiestroom en verdwijnt de angst voor onszelf. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen deze wetmatigheid onderzoeken.

Het beste van jezelf verraden
Door pijn en afwijzing in onze jeugd, ontwikkelt zich de overtuiging dat liefhebben vernederend is en iets is waarvoor we ons moeten schamen. We leven ingehouden. We plegen verraad aan het beste deel van onszelf, waardoor we onszelf niet vertrouwen en dit wantrouwen op het leven en anderen projecteren. Onbewust doen we anderen pijn door niet het beste te geven. Het vraagt moed om onze natuurlijke warme gevoelens en niet onze kunstmatige flinkheid te laten zien.
Door jezelf te verraden – het beste deel van jezelf, dat er naar hunkert om te geven en lief te hebben, te voelen en met anderen mee te leven, royaal te zijn, nederig te zijn – moet je ook verraad plegen jegens de mensen om wie je het meeste geeft. Wanneer je dit indirecte verraad jegens anderen als gevolg van het directe verraad jegens jezelf op het spoor komt, heb je weer een
echte kern van je schuld te pakken.(Padwerk lezing 65)

De sleutel tot succes
Zolang we uit angst voor tekort meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven, is het verlangen om het beste van onszelf te geven vervormd in bewijzen dat we beter dan anderen zijn. We vergelijken ons met anderen en we zijn in competitie. We zien niet dat we daardoor in de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid gevangen zitten. Wanneer we het beste van onszelf geven en niet meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven, dan zullen we succesvol zijn.
De verandering ligt in het feit dat
je het beste van jezelf geeft (op welk gebied van het leven dan ook) in plaats van de beste indruk te geven. Als je alles wat je in het verleden ontdekt hebt, in dat licht beschouwt, kun je het grote verschil vaststellen tussen de beste indruk geven, zodat het beste van je gedacht wordt en werkelijk je best doen om het resultaat te verkrijgen dat jij je wenst. Dit is de sleutel die het werkelijke succes dat je wilt bepaalt in een beroep, in een vervullende relatie, in groei en in zelfontplooiing.(Padwerk lezing 128)

Weigeren om het beste te geven 
Uit kinderlijke wrok, omdat we eisen dat eerst alle pijn wordt goedgemaakt die ons is aangedaan, weigeren we onze fascinatie om negatief te creëren los te laten en het beste van onszelf aan het leven te geven. Het is een wetmatigheid dat in de mate we weigeren te geven, dat we in diezelfde mate bang zijn ons te openen en onmogelijk vreugde, geluk en succes kunnen ontvangen; we voelen ons voortdurend pijnlijk gefrustreerd in het niet kunnen geven én ontvangen. Alleen wanneer we in waarheid zijn en vanuit innerlijke rijkdom het beste geven wat we zijn, zullen we ook vreugdevol ontvangen.
Onderzoek waar je niet alleen weigert om het beste van jezelf te geven, maar waar je zelfs heimelijk het slechtste van jezelf aan het leven wilt geven; daarmee heb je een sleutel in handen. Daardoor heb je een vrijheid om te kiezen, die je nooit eerder bezat.(Padwerk lezing 153)

Meditatie het beste van jezelf geven 

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Kijk samen met het ware zelf naar het innerlijke kind dat weigert het beste van zichzelf te geven

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind gevangen zit in emotionele afhankelijkheid en angst voor zichzelf

Voel met compassie hoe ongelukkig en misdeeld het innerlijke kind zich voelt omdat het niet kan ontvangen

Voel zachtmoedig hoe ingehouden het innerlijke kind leeft en hoe wantrouwend het is

Vraag hulp aan het ware zelf om je blik te richten daar waar je niet het beste van jezelf geeft

Vraag moed aan het ware zelf om het zelfverraad los te laten en je warme gevoelens te laten zien

Vraag kracht aan het ware zelf om het beste van jezelf te geven en lief te hebben

Open je voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over welke negatieve houding je nu belemmert het beste van jezelf te geven

Visualiseer jezelf als iemand die ervan geniet om het beste van zichzelf te geven

En kom nu in je eigen tempo terug

 


Top