Vrede vinden in jezelf
Home
 

Kwetsbaar durven zijn

Aquarius workshop

Kwetsbaar durven zijn

Het Pad eist datgene van de mens wat de meeste mensen het minst bereid zijn te geven: waarachtigheid tegenover jezelf, laten zien wat er nu is, verwijdering van je maskers en pretenties, je naakte kwetsbaarheid ervaren.
Uit padwerk lezing 204: Wat is het Pad?

Als kind manifesteert onze innerlijke kern van liefde, wijsheid en levenskracht zich als een tere, zachte en kwetsbare plek. Door alle jeugdervaringen van verwarring en pijn verdedigen we ons tegen die zachte openheid. We pantseren onze levenskern, waardoor de liefde/levenskracht blokkeert en vervormt in emotionele, mentale en tenslotte in fysieke verkrampingen. Kwetsbaar durven zijn lijkt een afgrond, maar als we erin springen blijkt dat het ons vrij en sterk maakt.

In de mate dat we onze kwetsbare levenskern pantseren tegen pijn, in diezelfde mate sluiten we ons af voor liefde geven en ontvangen en maskeren we dit gemis door kunstmatige gevoelens. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padlezingen onderzoeken hoe we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken.

Je dwingende stromingen erkennen
Er is woede in ons dat onze eisen en behoeften onvervuld zijn gebleven en er is angst voor de eisen van anderen waardoor we ons afzonderen. Bewust worden van onze dwingende, onredelijke eisen en gevoelens, waarmee we buitensporige eisen van anderen uitlokken, geeft bevrijding en zelfvertrouwen. Wanneer we de werkelijkheid onder ogen zien, ook als die ons niet welkom is, dan is het mogelijk kwetsbaar te zijn en van onze wijsheid en liefde gebruik te maken
Als jij je kwetsbaar durft op te stellen dan hoef jij je niet langer te houden aan de schijnzekerheid van afzondering. Je kunt je echter niet kwetsbaar opstellen als je andere mensen niet vertrouwt. Hoe kun je andere mensen vertrouwen als je niet eens weet wat ze van je vragen en wat jij van hen vraagt? En hoe kun je jezelf vertrouwen als je almaar je ogen blijft sluiten voor je echte behoeften en eisen, voor dat kinderlijk stemmetje in je dat eindeloos en boos blijft zeuren? Alleen als je die kant van jezelf kent, kun je jezelf vertrouwen.(Uit padwerk lezing 122)
 

Je wreedheid onder ogen zien
Wat we het meest vrezen is onze wreedheid onder ogen zien. Hoe meer angst we voor afwijzing en vernedering hebben, hoe meer we vanuit wreedheid anderen afwijzen en vernederen. Wreedheid ontstaat door een verkeerd begrip van de werkelijkheid, door bijvoorbeeld een vijandig mens- en wereldbeeld, waardoor we uit verdediging onze levenskern pantseren. We zien niet dat we juist door onkwetsbaar te willen zijn de pijn en afwijzing uitlokken die we zo krampachtig proberen te vermijden. Bewust worden van masochistische en sadistische trekjes is een voorwaarde om onze angst voor andere mensen te verliezen. Vrij van wreedheid zijn we nooit bang voor anderen en durven we zacht en kwetsbaar te zijn.
De middelen om je levenskern werkeloos te maken zijn velerlei: je isoleren en terugtrekken; jezelf verharden; je gevoel verdoven; je werkelijke gevoelens ontkennen en vervangen door namaak gevoelens; en ook wreedheid. Al deze maatregelen dienen ertoe de kwetsbare plek in je onkwetsbaar te maken, omdat dat de enige ‘veilige’ manier lijkt. Je ziet het feit over het hoofd dat juist deze kwetsbaarheid als het ware het materiaal vormt waarmee jij je leven op de meest dynamische en vruchtbare wijze richting kunt geven. Want deze kwetsbare plek is de levenskern waar alle energie en wijsheid uit afkomstig is. Het is datgene in jou wat je in staat stelt volledig te ervaren en te genieten, plezier te hebben en anderen gelukkig te maken.(Uit padwerk lezing 139) 
 

Diepe pijn durven voelen
We kunnen een onderscheid maken tussen neurotische pijn en de gezonde noodzakelijke pijn van het emotionele groeiproces die vrij van angst, bitterheid, spanning en frustratie is. Gezonde groeipijn is bijvoorbeeld de pijn van schuld over de pijn die we anderen aandoen of de diepe pijn uit liefde en dankbaarheid voor de schoonheid van de schepping of de pijn van het vergeten wie we werkelijk zijn: onze goddelijke identiteit. Wanneer we meer open worden en onszelf minder verbergen, groeien er nieuwe vermogens om de werkelijkheid waar te nemen. Deze nieuwe zachte kwetsbaarheid is ook de drempel naar intuïtieve wijsheid, vreugde en extase.
Deze nieuw ontwikkelde kwetsbaarheid heeft nog een ander effect dat niet onmiddellijk als prettig wordt ervaren. Het betreft een
diepe pijn over de verwoestingen van het kwaad. Het is gezond en goed om deze pijn in je te laten groeien en volledig te ervaren. Ze komt op verschillende manieren tot uiting en hoe meer jij je bewust wordt van je kwetsbaarheid, des te meer ga je deze uiterst gezonde pijn ervaren. Misschien voel je pijn wanneer je Gods gaven in de natuur opzettelijk verwoest ziet worden. Misschien voel je pijn om het lijden in dit bestaan.(Uit padwerk lezing 252)

Meditatie kwetsbaar durven zijn

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat de kwetsbare levenskern tegen pijn pantsert

Voel zachtmoedig de angstige en woedende dwingende stromingen

Voel met mildheid hoe je uit angst voor afwijzing anderen wreed afwijst

Voel met compassie de gezonde noodzakelijke pijn van het groeiproces

Vraag hulp aan het ware zelf om van je behoeften en eisen bewust te worden

Vraag kracht aan het ware zelf om de masochistische en sadistische neigingen onder ogen te zien

Vraag advies aan het ware zelf over hoe jij je voor je naakte kwetsbaarheid kunt openen

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christuskracht van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die met een open hart leeft en teder en kwetsbaar durft te zijn

En kom nu in je eigen tempo terug

 

 


Top