Vrede vinden in jezelf
Home
 

Vertrouwen in het leven hebben

Aquarius workshop

Vertrouwen in het leven hebben

Als je de wereld meer zou aanvaarden, zou je ook jezelf meer aanvaarden. En als je jezelf meer zou aanvaarden, zou je meer vertrouwen in het leven hebben, in de levenskracht, in God en in de wijsheid en de liefde van de schepping. Maar je gebrek aan aanvaarding maakt je blind, egocentrisch en bang. Alleen door te leren aanvaarden, kun je de toestand van innerlijke ontspanning bereiken die je zo heel erg mist.
Uit padwerk lezing 96: Luiheid een symptoom van zelfvervreemding

Hoe zou ons leven zich ontvouwen, als we het leven volledig zouden vertrouwen? We zouden weten dat het leven van nature positief is, dat het leven onbegrensd en een en al overvloed is en dat die rijkdom van het leven deel van ons is. Moeiteloos en zorgeloos zouden we vol vertrouwen uitbundig liefhebben en gul zijn met onze talenten en kwaliteiten, omdat we ons door een veilig en zorgzaam universum gedragen weten. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen onderzoeken hoe we dit vertrouwen in het leven kunnen herstellen.

Jij en het leven zijn één!
We geloven in de illusie dat wantrouwen en angst voor tekort ons tegen het leven beschermen en we zien niet dat deze houding juist problemen creëert. De oorzaak van deze verwarring ligt in onze onjuiste overtuiging dat wij en het leven twee verschillende dingen zouden zijn. We zijn blind voor het feit dat het leven een exacte kopie is van onze houding, onze daden, gedachten en gevoelens; zowel van de positieve als van de negatieve. Wij creëren zelf ons leven!
Zolang je jouw leven nog los ziet van wat je bent, leef je in een illusie en als gevolg daarvan ook in angst en disharmonie. Waar je vertrouwen hebt in jezelf, in je capaciteiten en je mogelijkheden, daar heb je precies hetzelfde vertrouwen in het leven. De vreugde in je hart en je vermogen om die vreugde te ervaren, dat is je leven.(Padwerklezing 114)

Je met het ware zelf identificeren
Onwaarheid en misvattingen veroorzaken een negatieve levenshouding. Door deze houding wantrouwen we het leven en daardoor het ware zelf. We ervaren beiden als vijandige krachten waartegen we ons moeten verdedigen. Daarom zijn we bang om lief te hebben, waardoor de actieve en passieve krachten door de verkeerde kanalen stromen met dwingende stromingen en hulpeloosheid als gevolg. Als we ons met het ware zelf identificeren, dan zijn we in waarheid, dan vertrouwen we het leven, dan durven we onvoorwaardelijk lief te hebben en zijn de actieve en passieve krachten in harmonie.
Als jij je niet identificeert met het innerlijke ware zelf en er geen contact mee maakt, dan kan activiteit geen rust geven en passiviteit geen kracht. Activiteit en passiviteit kunnen dan niet samensmelten tot één geheel om zo de acties in je leven betekenisvol en ontspannen te maken en activiteit op zich tot iets wenselijks. Evenzo houdt passiviteit dan niet meer de dreiging van hulpeloosheid in, omdat je jezelf en het leven vertrouwt.(Padwerklezing 146)

De relatie tussen oorzaak en gevolg zien
Omdat we op bewust niveau het ene wensen en op onbewust niveau het tegenovergestelde verlangen, zien we niet dat we onze problemen zelf creëren. Het is juist ons wantrouwen die een situatie creëert welke dit wantrouwen bevestigt. Als we maar zouden inzien hoe we precies datgene oogsten wat we zelf gezaaid hebben, hoe we nee zeggen tegen dat wat we het liefste willen (als gevolg van angst, trots en eigenzinnigheid), dan zou die levenshouding om de waarheid onder ogen te zien ons vertrouwen in het leven versterken.
Onbewust is de mens er bang voor om de oorzaken van zijn ongeluk in zichzelf te vinden; die angst is een illusie. Iedereen die deze stap heeft gezet, zal bevestigen dat dit opluchting, veiligheid en vertrouwen in het leven geeft. Alleen trots weerhoudt je ervan volledig de oorzaken in jezelf te willen vinden.(Padwerklezing 160)

Meditatie vertrouwen in het leven hebben 

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat het leven niet vertrouwt door gebrek aan zelfaanvaarding

Voel met compassie de blindheid en onwetendheid van het innerlijke kind over het feit dat het dit leven zelf creëert

Voel met mededogen de angst en het egoïsme van het innerlijke kind door het gebrek aan zelfaanvaarding

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind weigert de oorzaak van alle gebeurtenissen in zichzelf te zoeken

Vraag hulp aan het ware zelf om jezelf volledig te aanvaarden en het leven te vertrouwen

Vraag kracht aan het ware zelf om de oorzaak van je ervaringen in jezelf te zoeken

Vraag moed aan het ware zelf om lief te hebben en in waarheid te zijn

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over welk aspect je weigert te aanvaarden

Visualiseer jezelf als iemand die zichzelf aanvaardt en vertrouwen in het leven heeft

En kom nu in je eigen tempo terug

 


Top