Vrede vinden in jezelf
Home
 

Aquarius workshop

Aquarius workshop 

Lafheid in moed transformeren 

Niet naar trots en lafheid kijken, weerhoudt je ervan om echt te leven. 
Daarom kan ieder moment pas worden geleefd als er moed en nederigheid is; 

de moed om overgeleverde gedragslijnen ter discussie te stellen; de moed om naar elke waarheid in jezelf te kijken; 

de nederigheid om niet bijzonder te hoeven zijn en om het misschien 

zonder de waardering van anderen te stellen, als dat ter wille van de waarheid nodig is. 

Uit padwerk lezing 150: Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk  

Moed is een belangrijk hulpmiddel op deze ontwikkelingsweg. Vaak denken we dat een spiritueel mens zacht en gedwee is en geen moed heeft, want moed vergt kracht en energie. We associëren moed met agressiviteit en brutaliteit. Niets is verder van de waarheid. Moed is een goddelijke kracht die uit veel elementen bestaat. Zoals moedig risico’s durven nemen door nieuwe situaties aan te gaan en met nieuwe houdingen te experimenteren; pijn, teleurstelling en frustratie niet uit de weg gaan, maar er doorheen gaan en ervan willen leren; objectief waarnemen en de waarheid in zichzelf en anderen zien; liefhebben ook al is er geen garantie dat de liefde beantwoord wordt; geven zonder er iets voor terug te willen hebben; en het vraagt vooral veel moed om op dit pad niet ontmoedigd te raken. Moed is een onderdeel van liefde en iedere cel en porie van het lichaam vibreert en resoneert deze goddelijke houding. Maar wanneer we de goddelijke kracht moed blokkeren, dan vervormt deze kracht in de dualiteit hyperactieve trots en apathische lafheid. Lafheid bestaat uit veel elementen zoals angst, minderwaardigheid, zelfhaat, onderdanigheid, gemakzucht, kind willen blijven, emotionele afhankelijkheid; het verdooft het vermogen om iets te voelen; het wil ook geen pijn voelen; het gaat verantwoordelijkheid uit de weg; het wil uit wrok niet het beste van zichzelf geven; het voelt zich slachtoffer van eigen negativiteit en destructivi­teit; het volgt blindelings regels en wetten zonder iets te toetsen etc. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen onder­zoeken hoe we lafheid in moed kunnen transformeren. 

Moed en liefde zijn onafscheidelijk
Hoe beter we onszelf objec­tief ob­serveren, des te zuiver zijn we in staat om andere men­sen en situa­ties objectief waar te nemen. We dienen ons ervan bewust te wor­den dat we, door emotionele betrokkenheid, subjectief zijn. Het getuigt al van objectiviteit ons te realiseren dàt we niet objectief zijn. Daarbij vereist het moed om objectief waar te nemen, om de waarheid van anderen en van onszelf onder ogen te zien. Van anderen en onszelf houden on­danks zichtbare tekortkomingen is ware volwassen liefde, want liefde is altijd objectief.
Als het je aan moed ontbreekt, dan komt dat omdat je op een ongezonde manier teveel van jezelf houdt. Er bestaat een goede en juiste manier van zelfliefde. Lafheid is niets anders dan zelfverwennerij, zelfmedelijden en zelfzucht. Moed hecht evenveel belang aan een doel, een kwestie of een ander mens als aan zichzelf. Daarom zijn moed en liefde eigenlijk onafscheidelijk. (Uit padwerklezing 42)

Moed en nederigheid zijn onafscheidelijk
Het ont­breekt ons aan oprechtheid, nederigheid en moed om gedrags­regels ter discussie te stellen. Uit lafheid en minderwaardigheid vol­gen we blindelings de sociale moraal om conflicten te voor­komen en goed­keuring te krij­gen. De schijnbehoefte aan goed­keuring verdooft tijdelijk de pijn van het gemis aan eigen­waarde, maar deze pijn is slechts het symp­toom. De echte reden van een gebrek aan zelf­liefde en zelfrespect is júist de lafheid en de blinde slaafse afhankelijkheid waar­mee we de waarheid van het ware zelf verraden om waardering te krij­gen.
Is lafheid, met al zijn onderdanigheid en aanpassing, zijn zelfverloochening en ontkenning van de waarheid, zijn opportunisme en verraad van de kosmische werkelijkheid, niet een gevolg van trots? Wordt nederigheid niet vereist om de behoefte aan waardering van anderen los te laten? Deze moed wordt alleen maar verkregen waar nederigheid bestaat. Je zult geen uitverkoop houden en je ware zelf geweld aandoen en verraden als je bewondering kunt loslaten en niet op de een of andere manier bijzonder hoeft te zijn. (Uit padwerklezing 150)

Moed en geloof zijn onafscheidelijk
Het vraagt moed om onpartijdig voor Gods waarheid – de goddelijke genade van volledig geloven – te vechten en in overgave te zijn. In overgave aan God kunnen we echte veiligheid, kracht, zekerheid en zelfstandigheid vinden. Echter we geloven het omgekeerde. We geloven dat we alleen veilig zijn als we onszelf afgezonderd en wantrouwend houden. Alleen in overgave aan God is ons kanaal schoon genoeg om waarheid van leugen te onderscheiden en te zien wie wel en wie niet te vertrouwen is.
Je hebt actieve, positieve agressie nodig om je nooit, nooit door de innerlijke duistere krachten te laten overmeesteren; die je laten geloven dat het allemaal nutteloos is, die je laten zwichten voor hun influisteringen van hopeloosheid en valse overgave. Hierin moet je stevig staan en je bewust zijn van de kracht van je gedachteproces, van je innerlijke wil, van je vermogen om geloof in plaats van angst en moed in plaats van lafheid te kiezen. Want wat vraagt meer moed dan geloof in Gods waarheid en je kracht om dit te leven en te demonstreren! (Uit padwerklezing 254)

Zaterdag 22 december tussen 14.00 en 16.00 uur in het Aquarius centrum, Vissenberg 19 in Sprundel. De bijdrage in de kosten voor deze workshop is naar draagkracht tussen 10 en 30 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius workshop, je naam, emailadres en telefoonnummer.

Klik hier voor het archief met voorgaande workshops.

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Ga dan naar Contact en stuur een email met de tekst: mailinglijst.

 


Top