Vrede vinden in jezelf
Home
 

Aquarius workshop

Aquarius workshop

De overvloed van het leven ervaren

 De overvloed en gulheid van het leven zullen werkelijkheid voor je worden en je het beste geven
als jij het beste aan het leven geeft door de waarheid voorop te stellen, door altijd eerlijk te kijken
waar het echt om gaat, ongeacht hoe moeilijk het misschien ook is of mag lijken.
Alleen dan kun je zo constructief en zo vindingrijk worden als je zou willen
en daardoor het leven gaan ervaren zoals het van nature is: een en al goedheid en overvloed.
Uit padwerk lezing 179: Kettingreacties in de dynamiek van het groeiproces

Emotioneel volwassen mensen ervaren het leven zoals het in essentie is; als overvloed, rijkdom en on­voorstelbare gulheid van steeds weer nieuwe en diepere ervaringen van gelukzaligheid, liefde, waardigheid en zelfexpressie. Deze mensen zijn trouw aan zichzelf en vertrouwen het leven omdat zij de werkelijkheid van het bestaan kennen. Het doel van deze ontwikkelingsweg tot Aquariusmens is de ware aard van het leven – waar alles wat we nodig hebben in volledige perfectie en overvloed aanwezig is – terug te vinden. Op dit niveau van perfectie worden al onze wensen werkelijkheid, is er vrede, veiligheid en onbe­perkte ont­plooiing. We voelen ons thuis als we op dit niveau functioneren waarbij het leven ons het beste geeft en wij het beste van onszelf aan het leven geven, want die twee zijn één. Want wanneer het geen moeite kost om te geven, dan kost het ook geen moeite om te ontvangen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen onderzoeken hoe we de overvloed van het even kunnen ervaren.

Geloven in verandering en in overvloed
Wat we geloven, dat ervaren we. Daarom is het belangrijk bewust te worden van wat we denken, voelen en geloven (bewust en onbewust). We kunnen ervoor kiezen om in de armoede te geloven van een beperkend en vijandig leven of we kunnen geloven dat het leven een en al gulheid en overvloed is. Als we bereid zijn om te veranderen en het beste van onszelf aan het leven geven, dan voelt het als ons geboorterecht om de overvloed van het universum te ontvangen.
Als je werkelijk gelooft dat je kunt veranderen, en negativiteit, destructiviteit, wanhoop, ongeluk en armoede kunt ontgroeien, dat het universum in alle opzichten uitbundige vreugde is en dat je deze waarheid kunt ervaren, dan moet je dit ook ervaren. Dit geloof moet ook je bereidheid inhouden om je eigen belemmeringen uit de weg te ruimen. Als je je hier eerlijk toe verbindt, zul je je steeds vrijer voelen te geloven dat het mogelijk is de overvloed van het universum te ervaren. (Uit padwerklezing 194)

Een ontvankelijke houding als voorwaarde voor overvloed
Als we vastzitten aan een negatieve levenshouding en negatieve bedoelingen van egoïsme en hebzucht, dan zijn we niet in staat om te ontvangen en leven we in armoede omdat we onbewust geloven dat we geen overvloed verdienen. Alleen als onze levenshouding positief is en we zonder verdediging zijn, dan zijn we niet meer bang voor pijn en voor onze destructiviteit en durven we onze onvolmaaktheid onder ogen te zien en te aanvaarden. Dan zijn we open en ontvankelijk voor de rijkdom, de vruchtbaar­heid en de over­vloed van het universum.
Als je niet meer bang bent voor jezelf, voor pijn, voor kwaad, dan heb je de juiste ontvankelijkheid. Als je jezelf dan bewust en actief gereed maakt voor de rijkdommen van het universum en als je jezelf voorstelt wat er in jou aan uitdrukkingsmogelijkheden en aanspraken leeft, zul je zien dat je deelt in de overvloed van het universum in precies die mate die jij wenst. Weet dat de overvloed van de scheppende kracht die jou ter beschikking staat elke beperking moet overstijgen die op je weg schijnt te liggen. Welke hindernis je ook tegenkomt, als je kunt geloven dat de scheppende, goddelijke kracht die uit de weg kan ruimen, dan gebeurt dat ook. (Uit padwerklezing 198)

De sleutel naar overvloed vinden
Zolang we nog in uiterlijke schijn, in de giftige schijnwaarden geloven om indruk op anderen te maken omdat we goedkeuring willen krijgen, dan zijn we van het ware zelf afgesneden en kan de overvloed van het universum ons niet bereiken. Wanneer we het beste van onszelf geven, ongeacht of het opgemerkt wordt of wat anderen ervan vinden, dan is het een daad van liefde en toewijding. Die positieve levenshouding is de sleutel tot diepe innerlijke zekerheid en vertrouwen in de overvloed van het universum.
Velen van jullie schakelen over op een nieuwe manier van werken, waarbij de oude houding van nemen, willen, eisen en niet geven, wordt getransformeerd tot een houding van liefde, geven, toewijding en oprechtheid. En dat is waarlijk de sleutel, de sleutel naar geluk en overvloed. Er is geen andere sleutel. Maar hierover praten op een oppervlakkig niveau, nog voor men zich van die niet gevende houding zelfs maar bewust is, heeft geen zin. Jullie moeten door alle lagen van je lagere zelf heen reizen en ze herkennen, voor deze sleutel betekenis kan krijgen. (Uit padwerklezing 232)

Zaterdag 27 april tussen 14.00 en 16.00 uur in het Aquarius centrum, Vissenberg 19 in Sprundel. De bijdrage in de kosten voor deze workshop is naar draagkracht tussen 10 en 30 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius workshop, je naam, emailadres en telefoonnummer.

Klik hier voor het archief met voorgaande workshops. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Ga dan naar Contact en stuur een email met de tekst: mailinglijst.


Top