Vrede vinden in jezelf
Home
 

Aquarius workshop

Aquarius workshop

Vergevingsgezindheid naar jezelf koesteren 

Jullie vaak sterke neiging tot zelfbestraffing en zelfvernietiging maakt het voor lange tijd noodzakelijk
om zelfaanvaarding, vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid naar jezelf te koesteren.

Uit padwerklezing 94: Het ware zelf tegenover de oppervlakkige persoonlijkheid

Op deze ontwikkelingsweg leren we onderscheid te maken tussen het ware zelf en de onzuivere aspecten. Zo leren we onszelf waarnemen in wat we doen en welk effect dit op anderen en onszelf heeft. We leren onszelf met alle onvolmaaktheden liefdevol onder ogen zien, begrijpen, aanvaarden, ver­geven en liefhebben. Maar vaak zitten we vast in twee onbevredigende alter­natieven, die geen van beiden constructief zijn. Bijvoorbeeld: vanuit hopeloosheid en onverschil­ligheid onze onvol­maaktheid dan maar aanvaarden ‘zo ben ik nu eenmaal’ en gemakzuchtig aan de negatieve neiging toegeven òf vanuit strenge onverdraagzaam­heid deze onvolmaaktheid vol schuld­gevoelen en zelfhaat afwijzen. Beide negatieve alter­natieven zijn gebaseerd op onwaarheid en komen niet vanuit het ware zelf. De waarheid – die altijd liefde en eenheid in zich draagt – is dat het van moed, nederigheid en de wil zelfverantwoordelijkheid te dragen getuigt, wanneer we vergevingsgezind zijn naar onze onvolmaaktheid èn tegelijkertijd de bereidheid hebben die neurotische kinderlijke aspecten onder ogen te zien, te aanvaarden en te doorvoelen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen onderzoeken hoe we meer vergevingsgezindheid naar onszelf kunnen koesteren.

Niet vergevingsgezind zijn schept doodsangst
We durven niet vergevingsgezind naar onszelf te zijn uit angst dat we aan onze lagere neigingen toegeven. Op dezelfde manier verwarren we onze zelfvernietigende schuldgevoelens en zelfhaat met eerlijk toegeven wat negatief is en veranderd moet worden. Deze dualistische houdingen verhinderen emotionele groei, bewustzijnsverruiming en eenwording met het ware zelf. Doods­angst blijft bestaan zolang er zelfhaat is en we niet met het ware zelf zijn verenigd.
Als bewust of onbewust angst voor de dood in je hart schuilgaat, wordt het bijzonder moeilijk vergevingsgezind naar jezelf te zijn omdat een van de ergste straffen de bedreiging met uitroeiing is. Tekort schieten in vergevingsgezind naar jezelf zijn roept deze bedreiging op. Het ontketent het in je. (Uit padwerklezing 226)
 

De pijn van schuld doorvoelen schept vergevingsgezindheid
Zolang we voor de pijn van schuld weglopen, zullen we onszelf meedogenloos straffen en con­tinueren we die liefdeloze houding waardoor schuldgevoelens alleen maar groter worden. We ervaren vergevingsgezindheid wanneer we de echte schuld van onze terug­houdend­heid, wrok, haat en andere kwetsende houdin­gen zachtmoedig doorvoelen en aan­vaarden en de ketting­reacties die we erdoor in werking hebben gezet vol­ledig begrijpen.
Als je werkt aan een of ander persoonlijk onderwerp, waarbij je na veel weerstand uiteindelijk met je hele wezen je eraan gewijd hebt om de waarheid te willen zien, ga je soms inderdaad door de pijn van schuld. Maar als je dit eerder doet in een geest van leven dan van dood, als je het gelovig doet in plaats van ontkennend, kom je ertoe jezelf te accepteren en vergevingsgezind naar jezelf te zijn. Dan ervaar je ook dat God je allang vergeven heeft. (Uit padwerklezing 247)
 

Christus persoonlijke vergevingsgezindheid ervaren
Voor de komst van Jezus Christus was de mensheid ervan overtuigd geen vergeving te verdienen en eeuwig te moeten lijden waardoor men niet gemotiveerd was zichzelf te zuiveren. Het leven en sterven van Jezus heeft een poort geopend om toegewijd dit pad van zelfontwikkeling te kunnen gaan. (Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”). We kunnen het zelfverraad, de zelfhaat, schuld en vernietiging niet overwinnen als we niet de persoonlijke liefde, hulp, vergeving en aanvaarding van Christus ervaren. We hebben iedere dag de hulp van de hogere krachten nodig om de diepere donkere niveaus te vinden en ze in licht te veranderen.
Verlossing betekent onder andere, Christus’ eindeloze vergevingsgezindheid en acceptatie. Het betekent dat je altijd je weg naar God kunt vinden, wat je ook gedaan hebt of je lagere zelf nog wil doen. De deur is altijd open, je bent nooit, nooit buiten gesloten. Het enige wat je hoeft te doen, is te kloppen. Vraag om het brood van Gods genade, liefde, vergevingsgezindheid en persoonlijke hulp en je zult geen stenen voor brood krijgen. Vraag erom jezelf te kennen, je vermogen tot liefhebben, je edelheid van geest, de schoonheid van je ware wezen en je zult het ontvangen door zijn verlossende liefde voor jou. (Uit padwerklezing 258)

Je bent van harte welkom op zaterdag 26 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur in het Aquarius centrum, Vissenberg 19 in Sprundel om deze workshop bij te wonen. De bijdrage in de kosten voor deze workshop is naar draagkracht tussen 10 en 30 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius workshop, je naam, emailadres en telefoonnummer.

Klik hier voor het archief met voorgaande workshops. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Ga dan naar Contact en stuur een email met de tekst: mailinglijst.


Top