Vrede vinden in jezelf
Home
 

Aquarius workshop

Aquarius workshop

De dualiteit wantrouwen-naïviteit begrijpen

Al je angsten en wantrouwen voor anderen kunnen niet geëlimineerd worden
tenzij innerlijk voortdurend volledige overgave aan de hoogste beoefend en hernieuwd wordt.

Zonder dat echte zwaartepunt in God zul je altijd verward zijn, in angst leven, je eigen oordeel wantrouwen

en ben je te wantrouwend op de verkeerde plaats en/of te naïef op de verkeerde plaats.

Uit padwerklezing 258: Persoonlijk contact met Jezus Christus

Het eenheidsniveau van bewustzijn is de wereld van het goddelijke centrum, van het ware zelf. Op dat niveau zijn we spiritueel volwassen, ervaren we zelfvertrouwen en vertrouwen in God, want die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. We schikken ons naar de natuur van de mentale, psychologische, spirituele en fysieke wetten en zijn er meester over omdat we de nederigheid hebben om deze wetten te aanvaarden en hun onveranderlijke volmaaktheid te begrijpen. Op het dualistische bewustzijns­niveau vechten we tegen deze wetten en laten we ons door een blind en onwetend ego met zijn starre meningen, zijn illusies en conflicten, zijn angst, trots en eigenzinnigheid leiden. In de dualiteit zijn goddelijke kwaliteiten gesplitst in onverenigbare tegenstellingen; vertrouwen is in wantrouwen en naïviteit veranderd. Als we geen vertrouwen in onszelf, het leven en anderen hebben, omdat we onszelf niet aanvaarden, dan bestaat er wantrouwen. Als we te goed van vertrouwen zijn of ons verliezen in goedgelovigheid, dan zijn we naïef. Gevangen in deze dualiteit zijn we niet in staat onderscheid te maken tussen mensen die we kunnen vertrouwen en mensen die niet te vertrouwen zijn. Vaak vertrouwen we de mensen die niet te vertrouwen zijn vanuit onze angst voor eigen verantwoor­delijkheid en ons verlangen naar afhankelijk willen zijn van een valse auto­riteit die van alles belooft, terwijl we degenen die onze zelfstandigheid aan­moedigen wantrouwen. Met deze negatieve levenshouding wantrouwen we de stem van het ware zelf en vertrouwen we de stem van het kleine beperkte ego. Alleen wanneer we onze beste krachten inzetten door onszelf voortdurend af te vragen wat de waar­heid is en innerlijke overgave aan de hoogste krachten beoefenen, zal de dualiteit wan­trouwen-naïviteit tot de goddelijke kwaliteit vertrouwen versmelten. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen de dualiteit wantrouwen-naïviteit onder­zoeken.

Beseffen dat er innerlijke liefde in overvloed is
Alle wantrouwen die we tegenover anderen en het universum voelen, is niets anders dan een projectie van het wantrouwen tegenover onszelf, omdat we niet volgens onze dwingende veeleisende normen leven en dat niet kunnen aanvaarden. Zonder nederige zelfaanvaarding kunnen we onmogelijk vertrouwen ervaren. Maar ook al zitten bepaalde aspecten van ons in de dualiteit wantrouwen-naïviteit gevangen, dan bestaat liefde, waarheid en vertrouwen en nog veel meer al in overvloed in ons. We hoeven deze goddelijke kwaliteiten enkel aan de oppervlakte te laten komen, zoals de zon van achter de wolken tevoorschijn komt.
Waar liefde is, moeten ook succesvolle menselijke relaties bestaan omdat daar geen angst, geen wantrouwen, geen illusie is. Want liefde kan alleen op de stevige bodem van werkelijkheid en onbevreesdheid bloeien. Waar je de waarheid ziet, daar koester je geen vertrouwen of wantrouwen op de verkeerde plaats. Dan accepteer je de ander zoals hij is en pas jij je eigen gevoelens aan die werkelijkheid aan. Daar bestaat geen noodzaak om bang en half vertrouwend, half wantrouwend, heen en weer geslingerd tussen je behoeften en je angsten in het duister rond te tasten. (Uit padwerklezing 133)

Naar de innerlijke stem van het ware zelf luisteren
Ons huidige lijden wordt veroorzaakt door het najagen van schijnbehoeften en het onophoudelijk eisen van hun bevrediging. Als we de zelfverantwoordelijkheid en discipline hebben om bewust van onze behoeften te worden en onze kinderlijke onredelijkheid toegeven, dan verliezen we onszelf niet meer in de dualiteit wantrouwen-naïviteit en kunnen we onze eisen loslaten. Dan nemen gevoelens van zelfrespect, veiligheid en vertrouwen toe omdat we niet langer de innerlijke stem van liefde, waarheid en wijsheid van het ware zelf blokkeren.
Je gaat die stem van waarheid en wijsheid van je eigen diepste, spirituele zelf leren herkennen en vertrouwen als je los komt van je duisternis en als jij je weg tussen twee uitersten vindt. Deze twee uitersten zijn het blinde wensdenken, waarbij je alleen luistert naar wat je wilt horen en doof blijft voor de echte waarheid in jezelf en het cynische wantrouwen omtrent alle diepere waarheid van je spirituele zelf, die je even doof maakt voor de stem der waarheid. Tussen deze twee extremen moet je dus je weg vinden. (Uit padwerklezing 192)
 

Overgave aan God versmelt de dualiteit
De dualiteit wantrouwen-naïviteit tot eenheid versmelten is alleen mogelijk als we de moed hebben de waarheid onder ogen te zien. Want dan is waarheid liefde en liefde waarheid. In onze goddelijke kern gaat het om liefde. Liefde is de sleutel tot alles en het universum is vol liefde. Als we de weg naar het ware zelf, naar Gods waarheid en Gods werkelijkheid, terugvinden dan kan het ego zichzelf in alle veiligheid aan het innerlijke goddelijke zelf overgeven en zich met de wil van God verbinden. Dan kunnen we erop vertrouwen dat de wil van God ons het beste van het leven zal geven.
Je gelooft dat je alleen veilig bent als je jezelf afgezonderd houdt, stijf en wantrouwend. De waarheid is dat je door je totaal aan God over te geven, niet alleen echte veiligheid en zekerheid vindt, maar je ook aan anderen durft toe te vertrouwen als en wanneer dat passend is in je leven. Alleen als jij je totaal aan God overgeeft, is je kanaal schoon genoeg om waarheid van leugen te kunnen onderscheiden en te zien wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen en volgen. (Uit padwerklezing 254)

Je bent van harte welkom op zaterdag 22 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur in het Aquarius centrum, Vissenberg 19 in Sprundel om deze workshop bij te wonen. De bijdrage in de kosten voor deze workshop is naar draagkracht tussen 10 en 30 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius workshop, je naam, emailadres en telefoonnummer.

Klik hier voor het archief met voorgaande workshops. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Ga dan naar Contact en stuur een email met de tekst: mailinglijst.


Top