Vrede vinden in jezelf
Home
 

Thuis zijn bij je ware zelf

Aquarius workshop 

Thuis zijn bij je ware zelf

Thuis betekent je werkelijke diepste ware zelf. Wie echt zichzelf is, is thuis.
Thuis in de wereld, 
thuis in het leven, veilig en zeker met vaste grond onder de voeten.
Thuis betekent de innerlijke plek 
waar alle problemen tot een oplossing komen en waar geen angst en haat bestaan. 
Als er angst is moet er ook haat zijn en omgekeerd. Ze zijn werkelijk een en hetzelfde. Thuis is de innerlijke plek 
waar eeuwig welzijn en eeuwig leven werkelijkheid zijn en als zodanig ervaren worden. 
Uit padwerklezing 154: Het pulseren van bewustzijn

De mensheid is van huis verdwaald. Zolang we niet thuis zijn bij het ware zelf en de levenskracht blokkeren, beseffen we niet dat we een unieke goddelijke manifestatie met een waardevolle taak zijn en zijn we van onszelf vervreemd. Zelfvervreemding – onwetend zijn van de ware identiteit en zelfcreëerend vermogen – is pijnlijk en de hel op aarde. In plaats van op het innerlijk zelf zijn we op de buitenwereld gericht en door deze emotioneel afhankelijke houding laten we de mate van eigenwaarde, zelfrespect en onze stemming door anderen bepalen. Onze ziel verlangt ernaar deze zelfvernietigende levens­houding los te laten en weer thuis te komen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid drie fundamentele stappen op weg naar huis, op weg naar de vrede van het ware zelf, onderzoeken.

Het ideaalbeeld loslaten
Het geïdealiseerde zelf is een vervalsing en vervreemdt ons van het ware zelf, waardoor we onze zelfontwikkeling blokkeren. Als we minder aan de tirannie van het ideaalbeeld kunnen voldoen, worden we nog meer onzeker en hoe meer onzeker we zijn, hoe geringer ons zelfvertrouwen en hoe groter onze egocentriciteit. Pas als we de waarheid inzien dat het ideaalbeeld ons geen geluk, genot en veiligheid geeft maar ons uit­sluitend schade, innerlijke spanning, zelfhaat en zelfafwijzing oplevert, kunnen we de last van dit ideaalbeeld loslaten en thuiskomen bij het ware zelf.
Als jij je ware zelf niet hebt gevonden, kun je niet thuiskomen. Je raakt verloren en dat blijf je totdat je de weg naar de kern van je wezen vindt. Maar je kunt de weg naar huis hier en nu vinden terwijl je nog in je lichaam bent. Als je de moed vindt om je ware zelf te worden, ook al lijkt dat heel wat minder dan je ideaalbeeld, zul je ontdekken dat het veel meer is. En dan zul je de vrede van thuis zijn bij jezelf vinden. Dan zul je veiligheid vinden. Dan zul je als een heel mens functioneren. Dan zul je de ijzeren zweep van een slavendrijver, aan wie je onmogelijk kunt gehoorzamen, wegwerpen.(Uit padwerklezing 83)

Door de angst heengaan
Angst, trots en eigenzinnigheid zijn de basisaspecten die weerstand aan waarheid en liefde bieden, waardoor het contact met het ware zelf en de levenskracht wordt geblokkeerd. We zien angst als een vijand, terwijl de werkelijke vijand onze op misvattingen gebaseerde destructieve ge­dachten en emoties zijn. Angst erkennen, toe­laten, aan­vaarden en er doorheengaan, verdrijft de angst. Zonder angst voor gezichtsverlies of controle­verlies zou er geen trots en eigen­zinnig­heid zijn en weten we dat angst vol­strekt over­bodig is en we onder alle omstandigheden volkomen veilig zijn.
Alles wat het menselijk hart verlangt is rechtstreeks toegankelijk wanneer het de angst overwonnen heeft. Niets staat in de weg wanneer de angst voor het tegenovergestelde verdwenen is. Deze waarheid is de bevrijding waar je ziel op gewacht heeft. Het is alsof je thuiskomt. Alsof je ziel zegt: “Oh, zit dat zo! Waarom heb ik die wonderlijke eenvoud niet eerder gezien? Waarom heb ik mezelf gekweld met al die zinloze ontbering?” En je stapt uit je begrenzingen: de wereld wordt je eigendom!(Uit padwerklezing 130)

Je innerlijke ruimte vinden
De Gids nodigt ons telkens uit ons d.m.v. gebed of meditatie op de innerlijke ruimte – de echte, onmetelijke wereld van het ware thuis – te richten door ons leeg te maken. Het is een moeilijke oefening omdat we vol gedachten zitten. We kunnen de innerlijke ruimte vinden door onszelf helemaal te leren kennen, te begrijpen en te aanvaarden en door dwars door de innerlijke en uiterlijke onvolmaaktheden heen te gaan zodat ze hun dreiging verliezen, waardoor we de splitsing tussen de uiterlijke en innerlijke ruimte helen en thuiskomen.
Alles hangt af van de fundamentele noodzaak om autonomie te bereiken; je vermogen jezelf te respecteren en je kwaliteiten te ontdekken; je vermogen om lief te hebben en de vervulling te vinden waar je naar hunkert; je vervulling van je spirituele taak waarvoor je op deze aarde bent gekomen; je ervaring van de levende God in en om je; je vermogen om zowel een ware leider als een volgeling te zijn en ten slotte je vermogen om het denken los te laten en de innerlijke ruimte te vinden die je ware thuis is en die jou alleen van het eeuwige leven kan overtuigen en zo alle angsten voor altijd van je wegneemt. (Uit padwerklezing 256)

Meditatie thuis zijn bij je ware zelf

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Kijk samen met je ware zelf met mededogen naar onvolwassen aspecten die van zichzelf vervreemd zijn

Voel met mededogen hoe die onvolwassen aspecten zich aan een geïdealiseerd zelfbeeld vastklampen

Voel zachtmoedig hoe die onvolwassen aspecten angstig, trots en eigenzinnig misvattingen in stand houden

Voel met mildheid hoe wanhopig die onvolwassen aspecten op de buitenwereld zijn gericht

Vraag hulp aan het ware zelf om het ideaalbeeld los te laten

Vraag kracht aan het ware zelf om door de angst heen te gaan en durf die angst nu te voelen

Vraag advies aan het ware zelf over hoe jij thuis kunt komen bij het ware zelf

Open jezelf voor het advies wat je nu van Jezus Christus zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die thuis is bij zichzelf

En kom nu in je eigen tempo terug

 


Top