Vrede vinden in jezelf
Home
 

De prijs voor zelfontwikkeling

Aquarius workshop

De prijs voor zelfontwikkeling

 De prijs die je betaalt door dit pad van ontwikkeling te gaan is zeker hoog, maar er is absoluut geen ander middel op aarde noch in de hemel om harmonie, liefde, geluk en volkomen innerlijke zekerheid te krijgen waar geen kwaad je ooit kan deren of je uit evenwicht brengen. De prijs is geen zelfmedelijden, geen zelfbedrog, uiterste gestrengheid jegens jezelf, tijd, inspanning, geduld, doorzettingsvermogen en moed. Wat je voor die prijs zult ontvangen, is het werkelijk honderd keer waard.

Citaat uit Padwerk lezing 25: Het pad: de eerste stappen, de voorbereiding en beslissingen

We kiezen voor dit pad van zelfontwikkeling omdat we gelukkig willen zijn en vrede in onszelf willen vinden. Dat is een heel natuurlijke wens, die zowel uit het hogere als uit het lagere zelf voortkomt. Het hogere zelf weet dat er een prijs voor betaald moet worden in de vorm van eerlijke zelfkennis, tekortkomingen onder ogen zien en overwinnen, de spirituele wetten leren kennen en toepassen etc. Het lagere zelf wil het geluk van de buitenwereld krijgen zonder ook maar enige prijs te betalen. Wanneer we het besluit hebben genomen om dit pad van zelfontwikkeling te gaan, dienen we iedere dag wat tijd voor gestage geestelijke arbeid te nemen en daarin te volharden, niet te verslappen en de wil te mobiliseren om het beste van onszelf te geven. Alleen op die manier kunnen we iets bereiken. Deze prijs is niet te hoog. Wat we gemakkelijk kunnen verwerven is niet veel waard. Alleen wat we door zelfoverwinning bereiken, brengt het grootste geluk en dat geluk blijft eeuwig voortduren. De beloning komt heel geleidelijk en zal steeds zichtbaarder worden en is honderd keer meer dan datgene wat we gegeven hebben. Ieder geluk heeft zijn prijs, ieder nieuw recht een nieuwe plicht, iedere verdienste moet bevochten worden, alle verworvenheden moeten verdiend worden. De Gids zegt dat wanneer de geestelijke wereld ziet dat we dit besluit serieus hebben genomen en we ondanks terugvallen doorzetten, dan ontvangen we in toenemende mate geestelijke bescherming door middel van een extra, hogere, krachtige geest. Ook zal de behoefte ontstaan om God iets terug te willen geven, want geven vanuit onze overvloed is ontvangen in overvloed. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de Padwerk lezingen de prijs voor zelfontwikkeling onder­zoeken.

De spirituele wet dat er voor alles een prijs betaald moet worden

De prijs die betaald moet worden om dit pad van zelfontwikkeling te gaan is zeker hoog, maar er is echt geen andere manier op aarde om harmonie, liefde, geluk, vrede, zekerheid, onkwetsbaarheid voor het kwaad en innerlijk evenwicht te bereiken. Er bestaat geen gemakkelijke methode of een toverformule of een gebedsoefening waardoor we gelukkig kunnen worden. Alleen door dit pad van zelfontwikkeling te gaan, zullen we lagere zelf aspecten overwinnen en maken we een prachtige levenskracht in onszelf vrij, een vonk die ons leven volkomen zal veranderen.

Een gedachte om over te mediteren: als je aan dit pad begint, bereid je er dan tevens op voor dat jij je aan een spirituele wet moet houden die zegt dat er voor alles een prijs betaald moet worden. Wie dit tracht te vermijden zal uiteindelijk veel duurder uit zijn. En op de een of andere manier is ieder mens voortdurend bezig dit te doen, de een openlijk, de ander meer subtiel en meer verborgen. (Citaat uit Padwerk lezing 25)

De twee fundamentele belemmeringen voor zelfontwikkeling

Gezonde vermogens tot wensen raken geblokkeerd door enerzijds het verkeerde motief, dat we het niet verdienen èn anderzijds door de weerstand om de prijs te betalen. We zijn halfslachtig: het bewuste deel heeft een sterke wens en het onbewuste onvolwassen deel twijfelt en wenst het onmogelijke zonder al teveel inspanning. Hoe onbewuster dit gevecht is, des te heftiger is de uiterlijke, hyperactieve inspanning het verlangde alsnog te realiseren. Het onbewuste lagere deel is apathisch en wenst te krijgen wat het wil, zonder de prijs te betalen. Het is nodig dat het volwassen deel deze verborgen redeneringen opspoort.

Wanneer je echt met dit zelfonderzoek bezig bent, kijk dan goed naar wat bij bepaalde verlangens je emotionele reacties zijn. Het probleem zal blijven bestaan totdat je dat stuk in jezelf wat je vervulling in de weg staat ontdekt hebt. De twee fundamentele factoren zijn altijd: het gevoel dat je het niet verdient en de tegenzin om de prijs te betalen. Je zult merken dat alle andere factoren direct of indirect van deze twee zijn af te leiden. (Citaat uit Padwerk lezing 56)

De kracht om de prijs te betalen

Onbewust verlangen we naar een autoriteit die de leiding neemt en ons behoed voor het maken van fouten, voor het moeten betalen van welke prijs dan ook en voor het ondergaan van de gevolgen van onze tekortkomingen, negatieve intenties en slechte beslissingen. We hunkeren naar het volmaakte leven, vrij van frustraties en discipline en we geloven dat het mogelijk is fouten te voorkomen en geen prijs te hoeven betalen. En dat is een gevaarlijke illusie. Alle verwarring verdwijnt als de overgave aan God zuiver is en we emotioneel volwassen willen zijn, innig verbonden met anderen door ze te helpen en te ondersteunen.

Stel jezelf een paar diepgaande vragen. Ben je echt bereid volledige zelfverantwoordelijkheid op je te nemen, met alles wat dat inhoudt? En heb jij je echt verzoend met het feit dat je nog steeds niet volmaakt bent, dat je niet in staat bent om het maken van fouten te vermijden? Ben je echt bereid de prijs daarvoor te betalen? Hoe meer je daartoe bereid bent, des te minder kostbaar die prijs zal zijn. Die prijs zal een opstap, een omslagpunt, een noodzakelijke les blijken te zijn. Alleen door je aan de wil van God over te geven kan de kracht om dit te doen komen, kun je werkelijk midden in het leven staan zoals het zich om je heen ontvouwt, nooit ervan wegvluchtend, het nooit ontkennend, nooit spiritualiteit gebruikend als een middel om eraan te ontkomen. (Citaat uit Padwerk lezing 256)


Top