Vrede vinden in jezelf
Home
 

N2019

Nederlandse Padwerk citaten 2019

Week 1: Lezing 240: Laat jullie bewustzijn zich op de goddelijke wil afstemmen om jezelf lief te hebben zonder aan al je neigingen toe te geven, zonder je lager zelf te vergoelijken maar het te zien zoals het is, en je wonderschoon proces, je incarnatie, alles om je heen lief te hebben, zelfs dat wat op de een of andere manier een inbreuk op je lijkt te maken. Herken de les die erin besloten ligt en ga ervan houden.

Week 2: Lezing 162: Je vecht tegen de vervulling van je ware zelf alsof dat het vreselijkste lot van de wereld zou zijn. Als de illusie over de scheiding tussen je ware zelf en je huidige bewustzijn, of de scheiding tussen jou en het universum, niet zou bestaan, zou er een direct ontwaken plaatsvinden, een ‘klik’ als het ware, en je zou weten wie je bent en wat het leven is.

Week 3: Lezing 175: Jullie zien nog steeds de enorme betekenis van wat je met je bewustzijn schept over het hoofd. En daarmee geen verbinding hebben, veroorzaakt het echte en het ergste lijden. Geen lijden is zo hevig als wanneer je niet weet dat wat je ervaart door jezelf is gecreëerd.

Week 4: Lezing 159: Emotioneel wakker worden, is wereldschokkend. Het is alsof je een last van overbodige ketenen afgooit en de fantastische vrijheid ontdekt van de wereld, van groei, van Zijn, van uitreiken en het leven ervaren. Dan staat niets je meer in de weg om alsmaar te groeien in meer daadkracht, in integriteit, in liefde en wijsheid, in scheppingskracht, in dingen waarnemen zoals ze ècht zijn, in het vermogen het opperste genot te ervaren.

Week 5: Lezing 258: Visualiseer dat je ware wezen, dat altijd in waarheid is, dat lijdende deel van jou waarneemt, het deel dat in een lagere wereld gepropt is waarin je soms lijkt te stikken. Je ware wezen dat zonder een spoortje onwaarheid, fout of misvorming is, leeft daardoor in totaal welzijn. Daar bestaat geen pijn. Je ware wezen observeert je aardse wezen, dat als taak heeft het misvormde deel te corrigeren. Het observeert de huidige moeilijkheden met mededogen, maar zonder drama, want het weet dat alles goed is en dat het tijdelijke leed tot verlossing moet leiden.

Week 6: Lezing 116: Als je naar buiten kijkt om verlichting van je isolement te vinden, dan zul je nog meer geïsoleerd raken. Als je naar binnen kijkt om je isolement te verlichten, lijkt het er misschien op dat je door dit proces waarin je schijnbaar zo met jezelf bezig bent je van anderen isoleert. Maar je zult dan juist je isolement en afgescheidenheid, die vaak zoveel lijden en eenzaamheid veroorzaken, verminderen.

Week 7: Lezing 189: Ieder moment van depressie of angst, iedere houding van hopeloosheid of negativiteit ten opzichte van een situatie bevat de mogelijkheid tot andere keuzes. Maar het vereist actie van jouw innerlijke wil om krachten die nu nog in je sluimeren te wekken en beschikbaar te stellen. Wanneer de reeds beschikbare mogelijkheden worden gebruikt, zal een veel grotere kracht van spiritueel bewustzijn zich geleidelijk en op een organische manier ontvouwen.

Week 8: Lezing 216: In een op waarheid gebaseerd leven worden moeilijkheden steeds meer gebruikt als hulp, als wegen naar nieuwe bevrijdingen en uiteindelijk niet langer als moeilijkheden ervaren.

Week 9: Lezing 165: Je moet kalm leren worden in je denken en geen gevoelens ontkennen door het nerveuze denken, dat de pijnlijke gebeurtenis in starre beelden en theorieën wil inpassen. Laat ze er zijn! Voel wat je voelt zonder dat je er iets mee hoeft te doen hetzij in handelen of in wegredeneren. Dan zul je een prachtig proces ervaren. Het negatieve, pijnlijke gevoel zal heel natuurlijk uit zichzelf oplossen.


Top