Vrede vinden in jezelf
Home
 

N2020

Nederlandse Padwerk citaten 2020

Week 1: Lezing 126: De meeste van jullie hebben voldoende vooruitgang gemaakt om te weten dat hetgeen je achter je hebt gelaten onnodige moeilijkheden waren en dat de groei waar jij je naartoe beweegt, de nieuwe levenswijze die je hebt aangenomen, werkelijk veel gemakkelijker is dan die waar je zo krampachtig aan vasthield.

Nieuwjaar: Lezing 130: Gezegend zij dit nieuwe jaar dat jullie starten en dat jullie inzet om spiritueel te groeien met succes mag worden bekroond.

Week 2: Lezing 137: Je innerlijke centrum is het goddelijke bewustzijn. Het doordringt het gehele universum, het omvat alles. Vandaar dat het innerlijke centrum van een menselijk wezen één is met het innerlijke centrum van ieder ander menselijk wezen.

Week 3: Lezing 77: Als je in harmonie bent met de stroom van het leven en je eraan overgeeft, dan zal alles wat je tegenkomt je kalm verder voeren.

Week 4: Lezing 33: Wat jou van je vrede en innerlijke harmonie berooft is nooit dat wat anderen doen, maar altijd en uitsluitend je eigen verkeerde houdingen en je innerlijke strijd tegen omstandigheden die je niet kunt veranderen. Sterker nog: die je niet verondersteld wordt te veranderen. Je wordt verondersteld jezelf te veranderen.

Week 5: Lezing 138: Als je wezen gericht is op ‘ik en de ander’ is er geen conflict meer tussen geven en ontvangen. Dan is er geen weigering meer om aan het leven bij te dragen en als gevolg daarvan zullen verdriet en lijden, isolatie en conflict, schuld en frustratie verdwijnen.

Week 6: Lezing 141: Het verlangen om mèt anderen te zijn in plaats van tégen ze moet verwoord worden. Deze hele nieuwe houding en wijze van leven moet actief verlangd, omarmd en ontwikkeld worden. Anders komt het niet tot stand, het gebeurt niet vanzelf tenzij het ego ernaar verlangt. Pas dan kunnen al je angsten en je gevoel van waardeloosheid verdwijnen.

Week 7: Lezing 245: Waar je angst, onzekerheid, onrust, twijfel aan jezelf, conflicten met anderen, ruzie met je omgeving, onvervuldheid of frustratie voelt, moet de weigering om de roep van je ziel te volgen de onderliggende oorzaak zijn.

Week 8: Lezing 57: Een universeel massabeeld is het volgende: “Als ik aandacht of goedkeuring of bewondering krijg, ben ik niet alleen in de ogen van de wereld maar ook in mijn eigen ogen waardevol. Als ik dit niet kan krijgen ben ik minder waard.”

Week 9: Lezing 107: De wet van oorzaak en gevolg is tot in het kleinste detail een organisch, oneindig rechtvaardig en evenwichtig proces, een harmoniserende factor in het gehele universum, die zo precies werkt dat fouten of onrecht absoluut onmogelijk zijn.

Week 10: Lezing 35: De volheid van het leven betekent steeds weer een vast vertrouwen hebben, steeds weer proberen om een hart vol begrip te hebben en proberen om te voelen waarom de ander niet anders kon doen dan hij heeft gedaan.

Week 11: Lezing 121A: De meeste ziekten en elke ernstige disharmonie zijn een samengaan van drie factoren. 1. De angst voor positieve gevoelens, angst voor de gezonde uiting van de instinctieve aard. 2. Totale zelfverwerping in de verkeerde veronderstelling dat je waardeloos bent 3. Het opzettelijk dwarsbomen en bewust vertrappen van je behoefte aan gezond en krachtig streven waardoor de gezonde volwassen ego-functie is uitgeschakeld.

Week 12: Lezing 145: Laat je de angst, de trots, de eigenzinnigheid van je ego varen en span jij je in om naar de stem van het goddelijke in je te luisteren? Deze weg ligt altijd open en wanneer je die kiest, moet dat tot bevrijding van de ego strijd met zijn onoplosbare pijn en angst leiden.

Week 13: Lezing 133: Waar liefde is moet ook fysieke gezondheid zijn, een van de meest begeerlijke omstandigheden in het menselijke leven. Liefde is een zuiverende kracht. In de mate dat er gebrek aan liefde is en dit gebrek lang genoeg onopgemerkt blijft, in die mate zullen allerlei soorten negatieve emoties een slechte gezondheid veroorzaken.

Week 13 extra: Lezing 63: Het is niet waar dat je het slachtoffer van ongrijpbare en ongecontroleerde krachten binnen en buiten jezelf bent. Integendeel, je kunt altijd dat deel in jezelf vinden waarin je naar ziekte als oplossing verlangde, alhoewel je de problemen niet wilde die de ziekte met zich meebracht en die het kind in je niet kon voorspellen.

Week 14: Lezing 96: Als je de wereld meer zou aanvaarden, zou je ook jezelf meer aanvaarden. En als je jezelf meer zou aanvaarden, zou je meer vertrouwen in het leven hebben, in de levenskracht, in God en in de wijsheid en liefde van de schepping. Maar je gebrek aan aanvaarding maakt je blind, egocentrisch en bang. Alleen door te leren aanvaarden, kun je de toestand van innerlijke ontspanning bereiken die je zo heel erg mist.

Week 14 extra: Lezing 216: Jullie zweven allemaal in een veilige wolk van goddelijk bewustzijn en jullie worden door goddelijke liefde gekoesterd, of je dat nu weet, voelt en ervaart of niet. Je volledige bewustzijn weet het, maar je gefragmenteerde bewustzijn niet. Probeer contact met je innerlijke wezen te maken zodat je zult weten dat het waar is.

 


Top