Vrede vinden in jezelf
Home
 

N2023

Nederlandse Padwerk citaten 2023

Week 1: Lezing 37: “Vraag je af in tijden van beproeving: “Wat betekent het dat ik dit zo voel? Verzet ik me hiertegen? En betekent dat verzet niet dat ik uit trots en eigenzinnigheid de lessen verwerp die het leven me wil leren? Is mijn angst voor deze les geen aanwijzing dat ik teveel van mezelf hou en daarom bang ben voor alles wat een beetje pijn doet of nadeel oplevert?”

Week 2: Lezing QA232: “Je sterft vele keren, evenals je vele keren geboren wordt. Een leven is slechts een dag gezien vanuit een andere dimensie. Het is slechts een droom die je gedurende de nacht hebt gezien vanuit een andere dimensie.”

Week 3: Lezing 133: “In de mate dat je echte liefde kunt ervaren en uiten, in precies die mate kan je ook constructief, gezond boos worden. Beide komen uit het innerlijk zelf.”

Week 4: Lezing 148: “Als je afgunst voelt, of de keerzijde daarvan, de behoefte om indruk te maken op anderen of beter te zijn dan zij, probeer dan de constructieve kracht achter deze behoefte te voelen. Want deze behoefte is alleen maar een vervorming van de aangeboren drang om het beste in jezelf te realiseren. Als je dat doet, zul je merken dat jij je niet meer geblokkeerd of verlamd voelt.”

Week 5: Lezing QA 150: “De angst voor geluk is een algemene conditie die in iedere ziel bestaat en de meeste mensen zijn zich niet van deze angst bewust. En de wijze waarop de meeste mensen hiermee omgaan, is dat ze onbewust de mogelijkheid tot geluk vernietigen”.

Week 6: Lezing 218: Vraag jezelf bij alles wat er iedere dag en ieder uur van je leven met je gebeurt, af: ‘Hoe kan dit een boodschap, een weerspiegeling, een aanwijzing zijn van het totaalbeeld van mijn leven, dat ik nog steeds niet volledig kan vatten?”

Week 7: Lezing 12: Er is een specifieke sfeer waar je leven wordt bekeken, en soms zelfs meerdere levens. Nu ziet de geest, die zojuist zijn aardse leven heeft afgesloten, zijn leven zo helder dat hij niet langer kan doen alsof en excuses maken zoals mensen dat graag doen. Maar hier is alles helder en open.”

Week 8: Lezing 228: Het actieve principe is beweging en actie en het ontvankelijke principe is de staat van zijn en rust. De actieve staat reikt uit, de ontvankelijke staat ontvangt. De actieve staat is een samenballing van energieën, de ontvankelijke staat ontspant ze. Als je de juiste balans vindt door de combinatie van beide innerlijke kernen, dan heb je actie en inspanning die ontspannen, moeiteloos en kalm zijn. En je hebt ontvankelijkheid die levendig is.”

Week 9: Lezing 205: “Elk gevreesd gebied draagt het zaad van de gouden kern. Er is geen kwaad, geen verschrikking, die de gouden kern niet in zich draagt. Er is geen dood die de gouden kern van leven niet bevat. Er is geen duisternis die de gouden kern van schitterend licht niet bevat. Er is geen kwaad in jou dat de gouden kern van je goedheid niet draagt.”

Week 10: Lezing 212: “Alleen als je waarlijk en belangeloos je unieke bijdrage kunt geven aan de schepping, voel je ook dat je recht hebt om in alle opzichten te ontvangen, vervuld te zijn, overvloed te hebben.”

Week 11: Lezing 49: Als vijandigheid en agressie verdrongen worden, als angsten onderdrukt worden en niet onder ogen gezien, als haat wordt weggedrukt omdat jij je er schuldig over voelt en omdat haat niet klopt met je ideaal, dan leidt dit alles tot vernietiging van het zelf en kan het in de diverse organismen verschillende soorten symptomen veroorzaken. Moeheid is één zo’n symptoom.”

Week 12: Lezing 234: De nederigheid om perfectionisme op te geven, de eerlijkheid om de prijs te betalen voor je langzame ontwikkeling tot een echt volmaakt wezen, zijn onmisbare voorwaarden. In feite zijn het al aspecten van volmaaktheid.”

Week 13: Lezing 211: “Hoe meer je het destructieve deel bloot geeft, hoe meer jij je ware, creatieve zelf leert kennen. Hoe meer jij je lelijkheid bloot geeft, hoe meer jij je schoonheid leert kennen. Hoe meer jij je haat en al zijn afgeleiden bloot geeft, hoe meer jij je al aanwezige staat van liefde leert kennen die er dan doorheen kan schijnen.”

Week 14: Lezing 57: Als je de neiging hebt teveel afhankelijk van de mening van anderen te zijn, komt dat omdat je iets aan hen moet bewijzen. En als je tegen die slaafsheid rebelleert en met een uitdagende ‘kan me niet schelen’ houding het andere uiterste opzoekt, dan probeer je jezelf iets te bewijzen. Beide uitersten zijn een gevolg van iets willen bewijzen. Als er in jou niet langer een behoefte bestaat iets te bewijzen is de juiste middenweg even natuurlijk als ademen.”

Week 15: Lezing 228: “Evenwicht kan nooit van buitenaf geforceerd worden net zomin als liefde of wijsheid, of verlichting, of vrede. Evenwicht is een goddelijke, spontaan optredende toestand. Evenwicht is gezond verstand.”

Week 16: Als ik beter wil zijn dan anderen, moet ik ook voelen dat ik eigenlijk geen vervulling verdien. Ik ben niet beter dan anderen en ik ben niet slechter dan anderen.’ Alle mensen zijn mooie, prachtige goddelijke manifestaties.”

Week 17: Lezing 205: Orde scheppen betekent altijd inspanning. De spiritueel volwassen mens weet dit en accepteert het. Hij leeft niet in de illusie dat eenzelfde gemoedsrust en comfort bereikt kunnen worden zonder zich moeite te geven. Hij realiseert zich dat wat hij erbij wint, opweegt tegen dat wat hij erin investeert.”

Week 18: Lezing 141: “Als je de destructiviteit niet wilt zien, de opzettelijkheid ervan, dan zit je vast. In wezen is dit het belangrijkste onderdeel van ons werk. Al het andere zijn bijzaken, details waar je doorheen moet om je scherp bewust te worden van die opzettelijke destructiviteit en het vermijden van productieve, positieve ontplooiing. Heb je enig idee, enig besef van deze angst om de destructiviteit los te laten? De angst voor het goede, waarin destructief zijn veiliger lijkt?”

Week 19: Lezing 142: “Overal waar de positieve velden werkzaam zijn, moet er (bewust of onbewust) vertrouwen bestaan. Hoe meer positieve en hoe minder negatieve velden er in de menselijke psyche bestaan, hoe groter het vertrouwen moet zijn in de krachten, in de energievelden die je leven scheppen, blijkbaar onafhankelijk van je willende zelf.”

Week 20: Lezing 147: Wanneer deze beslissing wordt genomen: ‘Dit wat ik wil, dat is wat ik ga doen, dit is wat ik besluit – om in de werkelijkheid te leven, om het onechte gevoel te zien, het te stoppen en zo het echte gevoel toe te laten – ik weet dat deze beslissing vrucht zal dragen,’ dan begint er innerlijk iets te veranderen.”

Week 21: Lezing 67: De vrijheid en veiligheid die je hebt verkregen door de volledige zelfverantwoordelijkheid te nemen, kan niet in woorden worden uitgedrukt. Je moet het ervaren.

Week 22: Lezing 212: Ik wil jullie uitnodigen om ruimte in je bewustzijn te maken voor het idee dat de duivel met al zijn wreedheid, slechtheid, oneerlijkheid, kleinzieligheid, haat en angst in essentie een engel is.”


Top