Vrede vinden in jezelf
Home
 

Padwerk meditaties

Wat is bidden of mediteren?

Liefde ontstaat niet als je probeert een waarheid te veinzen die je niet voelt. Maar er kan wel liefde ontstaan als je de waarheid onder ogen ziet, hoe onvolmaakt je ook mag zijn.

Deze houding IS bidden; je eigen weerstand in de gaten hebben is bidden; iets toegeven dat je uit schaamte niet wilde weten is bidden.

Naarmate deze houding zich verder ontwikkelt, ontstaat er geleidelijk, stapje voor stapje en met allerlei onderbrekingen, een staat van zijn.

In die zijnsstaat tenslotte, bestaat bidden niet langer uit woorden of gedachten. Je voelt alleen nog maar dat je in het eeuwig NU bent; dat jij je in een stroom van liefde mee laat voeren met alles wat bestaat; dan is bidden begrijpen en waarnemen; voelen dat je leeft.

Het is niet in woorden uit te drukken wat bidden in de meest ware zin van het woord allemaal nog meer aan onbeschrijfelijke gevoelens behelst, behalve de paar aspecten die ik zoeven noemde.

Het is een gewaar zijn van God in Zijn werkelijkheid. Maar deze vorm van bidden kun je niet nadoen of aanleren door wat voor lessen, voorgeschreven oefeningen of opgelegde methoden dan ook. Het ontstaat vanzelf als je de moed en de nederigheid hebt om jezelf volledig en zonder enig voorbehoud onder ogen te zien.

Zolang je deze hoogste trap in je relatie met God en met het zijn, waar zijn en bidden samenvallen nog niet bereikt hebt, kun je niets anders doen dan voortdurend blijven proberen jezelf zonder enige terughoudendheid onder ogen te zien; alle façades die je heb opgericht tussen je bewuste geest en je diepste innerlijk uit de weg te ruimen; en daarna wat zich tussen jou en anderen aan schijnvertoningen bevindt.

Beter kun je niet bidden. Dit is Het Pad, vrienden.

Uit padwerk lezing 105: De relatie van de mens tot God in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling


Top