Vrede vinden in jezelf
Home
 

Meditaties

Geleide klankmeditaties op YouTube:

Je levensritme leren kennen https://youtu.be/5Za_Oqp73UI

Vergevingsgezindheid naar jezelf koesteren https://youtu.be/NAn1J2GzlnQ

In het eeuwige Nu zijn https://youtu.be/hrd_uM2L4Lg

De dualiteit angst-vijandigheid begrijpen https://youtu.be/BXYqVAB9L3Y

Het Christusbewustzijn ervaren https://youtu.be/atb5LQhVpP0

Vertrouwen in het leven hebben https://youtu.be/3K6F8lMTErk

Je innerlijke veiligheid voelen https://youtu.be/4c55n5cDpZk

Je angst voor het onbekende overwinnen https://youtu.be/T7Tk-rMPLWI

Het leven omarmen https://youtu.be/t2NByykAlJ0

Gebed van God https://youtu.be/czZx2LgEs7c

Mijn credo https://youtu.be/8fUf6iXiXUM

Laat los: https://youtu.be/Hwn0lL2bZlU

Het kosmische zelf activeren: https://youtu.be/xwxMaAR-8XE

Je gedachten waarnemen – Padwerklezing 68: https://youtu.be/Zmc-HEyMsX0

* * * * *

Aquarius meditaties 

Het chakragebed voor de Aquariusmens  

Contact maken met je ware zelf

Eindejaarsmeditatie

Energetische lasso loslaten

Innerlijk kind

Innerlijke ogen en oren

Lemniscaat van energie

Onze Vader

Contact maken met het oog van de orkaan

Kijk eens in de spiegel

Transformatiemeditatie 

Weten wie je bent

Zachte kracht

Zelfrespect

* * * * *

Uit “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens” hoofdstuk 2.2.:

2.2.      Je onbewuste bewust maken door gebed en meditatie

Er is een verschil tussen gebed en meditatie. Beide zijn nodig om in contact met het hogere zelf te komen. Het gebed is een voorbereiding op de meditatie. Het gebed behelst gedachten en de meditatie betreft gevoelens: sensaties die we fysiek waarnemen. Mediteren vereist een zekere discipline en concentratie en dat leren we door te bidden. Zonder discipline en de wil om dagelijks tijd te reserveren voor het bewust maken van het onbewuste, kan er niets gerealiseerd worden. Zolang we nog niet dagelijks spontaan tijd voor gebed en meditatie vrijmaken, is het nodig discipline op te bouwen door iedere dag op een vast tijdstip enige tijd voor gebed en meditatie te reserveren.

In een dagelijkse meditatie observeren we zo objectief mogelijk onze innerlijke gevoelens, reacties en neigingen van het masker zelf en het irrationele kind. We observeren onszelf door de gevoelens er te laten zijn, door er wat afstand van te nemen en een beetje om onszelf te lachen. Observatie maakt ons meer bewust van de betekenis van onze waarnemingen. We gaan onszelf beter begrijpen en liefdevol accepteren. We ontwikkelen nederigheid door onze onvolmaaktheden zachtmoedig waar te nemen, zónder er verward over te raken en zónder aan deze neigingen toe te geven. Aandachtig en geconcentreerd mediteren vereist oefening, wilskracht en doorzettingsvermogen. Het geeft ons naast inzicht ook innerlijke kracht, dit stil zijn en luisteren naar de leiding, inzichten en inspiraties van het hogere zelf.

Het is mogelijk om het onbewuste bewust te maken en te groeien zónder lijden of met relatief weinig of slechts tijdelijk ongemak. De volgende dagelijkse meditatie kan deze constructieve houding ondersteunen: “Ik wens te groeien en het onbewuste bewust te maken. Het is onnodig dat ik lijd. Ik wil mezelf met absolute eerlijkheid en in waarheid onder ogen zien en dat zal me bevrijden. Als er tijdelijk lijden is, dan komt dat door onbewuste misvattingen. En omdat het mijn wens is om zo spoedig mogelijk deze misvattingen onder ogen te zien, zal het ongemak van korte duur zijn”.

Als je mediteert zou ik je willen aanraden om niet alleen volledig ontspannen te zijn maar ook om niet met je benen over elkaar of met gekruiste armen te zitten. Houd je handen met de palm naar boven, want in een goede meditatie zijn sterke krachten aanwezig. En in je handpalmen ben je het meest ontvankelijk. Deze krachten kunnen op die plaats het best bij je binnendringen.  Misschien zijn er genezende krachten aanwezig of een of andere spirituele kracht die je nodig hebt. Misschien een kracht die je helpt enkele van je psychologische problemen te overwinnen. Wat het ook is, het is belangrijk voor je. Als je echter met gekruiste ledematen zit, dan snijd je die stroom af.(27)

 


Top