Vrede vinden in jezelf
Home
 

Aquarius workshop

Aquarius workshop

De illusoire angst voor het onbekende 

De angst voor het onbekende is eigenlijk de angst: ‘Zal ik me staande kunnen houden, zullen mijn oordeel en mijn reactie juist zijn, zal ik me niet vergissen, mag ik me vergissen?’ Met andere woorden: in het niet kennen van jezelf ligt je diepste angst voor het onbekende.
Uit padwerklezing 72: Angst om lief te hebben

Het leven vraagt van ons de grote, moedige stap te zetten om onze illusoire angst voor het onbekende onder ogen te zien en ermee in het reine te komen. De angst voor het onbekende gaat tegen de natuurlijke levensstroom in en veroorzaakt spanning omdat we uit wantrouwen het hier en nu niet kunnen verdragen. Het onbekende kan iets inhouden wat beter is dan de huidige toestand, maar doordat het onbekend is, is het voor ons afschrikwekkend. Het aanvaarden van het onbekende is ver­bonden met het aanvaarden van emotionele onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. Omdat we alles wat we ervaren zèlf gecreëerd hebben, is het een wetmatig­heid dat we de capaciteiten hebben om die situatie – mits we niet ertegen vechten – aan te kunnen. Onafhankelijk­heid, verantwoordelijkheid en onze capaciteiten vertrouwen, zijn tekenen van spirituele en emotionele volwas­sen­heid, vrijheid, groei, creativiteit, zelfvertrouwen, kracht en èchte zekerheid. We kunnen alleen in de diepste zin leven en werkelijk groeien als we niet voor de angst voor het onbekende vluchten, maar er doorheen gaan zodat we zonder angst leven met een terecht vertrouwen in het onbekende. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid drie funda­mentele houdingen onder­zoeken die ons helpen om de illusoire angst voor het onbekende te overwinnen.

Het onbekende leren kennen
Het grote onbekende is voor de mens de dood, omdat we een onterecht negatief massabeeld hebben van het stervensproces. Maar angst voor het onbekende ervaren we bij alle negatieve aspecten van het leven en bij alles wat tegen het verlangen naar genot ingaat. Die situaties betekenen voor ons de dood in het klein en we vechten hiertegen met alle geweld. We sterven iedere dag vele malen. Hoe beter we onszelf kennen en daardoor een gezonde houding tegenover het dagelijkse sterven hebben, hoe beter de levenskracht door ons heen kan stromen.
De oplossing ligt in het onder ogen zien van het onbekende, in de angst ervoor aan te pakken en je kracht om te sterven te ontwikkelen.
Hij die weet hoe te sterven, weet hoe te leven. Natuurlijk hoef je niet op de fysieke dood te wachten om dit te leren. Niet alleen je incidentele angst voor de dood of afleidingen daarvan kunnen je helpen, maar ook alle andere aspecten van de dood die het dagelijks leven met zich meebrengt. (Uit padwerklezing 81)

Angst om te zijn overwinnen
De angst voor het onbekende is afkomstig van de angst om te zijn. We geloven in de dualiteit dat we òf de controle moeten uitoefenen en het leven moeten manipuleren òf dat we in gevaar zijn. Ieder mens is bang om te zijn omdat ieder mens bang is voor zijn eigen zijn, voor zichzelf. Wanneer we deze angst hebben overwonnen, dan zijn we over de belangrijkste drempel van de evolutie gestapt. Op deze ontwikkelingsweg dienen we te leren om met de goddelijke krachten mee te drijven en zo meester over deze krachten te worden in plaats van tegen te stribbelen.
Onder de angst om te zijn vallen: de angst voor het leven, voor de dood, voor de liefde, voor plezier, voor risico’s, voor verandering, voor verlies, voor het onbekende, voor pijn, voor vertrouwen, de angst om controle te laten varen, de angst voor het zelf met al zijn schijnbare en echte conflicten, juiste of onjuiste gevoelens, reacties, aandriften, behoeftes en uitingen. (Uit padwerklezing 127)

Het gevreesde onbekende binnengaan
Als we bang zijn voor iets, dan produceert die angst juist de omstandigheden die we vrezen. Maar die gevreesde omstandigheden zijn de enige manier om ervan overtuigd te raken dat de angst een illusie is. De angst voor het onbekende vermindert als we die angst onder ogen zien en ronduit erkennen en het onbekende element erin begrijpen en vaststellen. We kunnen de angst niet over­winnen, tenzij we moedig de sprong in het onbekende wagen en er doorheen gaan.
Voor iets wat je werkelijk kent, zelfs al zijn dat de grootste moeilijkheden, ben je nooit bang. Om het onbekende te leren kennen, moet je het gevreesde onbekende binnengaan – zoals de ervaring van het sterven. Hiermee wordt echter zeker niet bedoeld dat je negatieve en pijnlijke ervaringen zou moeten zoeken. Wanneer jij je met je hele hart opent voor positieve ervaring, zonder een spoor van angst voor het negatieve, zal het onbekende steeds bekender worden; het leven wordt een steeds grotere vervulling, op alle niveaus. (Uit padwerklezing 130)

Je bent van harte welkom op zaterdag 24 april tussen 14.00 en 16.00 uur in het Aquarius centrum, Vissenberg 19 in Sprundel om deze workshop bij te wonen. De bijdrage in de kosten voor deze workshop is naar draagkracht tussen 10 en 30 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius workshop, je naam, emailadres en telefoonnummer.

Klik hier voor het archief met voorgaande workshops. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Ga dan naar Contact en stuur een email met de tekst: mailinglijst.


Top