Vrede vinden in jezelf
Home
 

N2021

Nederlandse Padwerk citaten 2021

Week 1: Lezing 204A: In de stilte van mijn diepste innerlijke zelf ligt de kracht om gelukzaligheid, genot, liefde en wederkerigheid te verdragen. Ik doe een beroep op deze kracht, om liefde te geven, liefde te voelen, liefde te ervaren, om van liefde te stralen, om het niet met het verstand en de uiterlijke wil te controleren, maar om ermee samen te stromen.

Week 2: Lezing 137: Op het gebied waar je nu problemen hebt, kun je die ene constructieve wens formuleren om in contact met je binnenwereld te komen en heel bewust dat onmetelijke goddelijke zelf activeren dat diep in je leeft.

Week 3: Lezing 56: Let van nu af aan op je reacties, onderzoek ze en vraag je af wat de zin en de diepere betekenis ervan kan zijn. Wat hebben ze je te zeggen? Wat schuilt er achter de emoties die je opmerkt bij de meest gewone gebeurtenissen in je leven? Welke emotie valt je het eerst op en wat zit erachter?

Week 4: Lezing 168: Als je bang bent en dus verkrampt, en daardoor vervreemd bent van de levenskracht in je, moet je de angst werkelijk op het diepste niveau onder ogen zien.

Week 5: Lezing 137A: Je kunt alleen goedmaken en ontvangen en je behoeften vervullen als je innerlijk het verleden loslaat, wanneer je er klaar mee bent, wanneer je als een volwassene met een nieuwe schone lei begint, als je de grote vrijheid en kracht van liefde geven ontdekt. Dan zul je genezen zijn.

Week 6: Lezing 45: Als je erachter wilt komen wie je bent, moet je eerst vaststellen welke verlangens achter je dagelijkse reacties schuilgaan.

Week 7: Lezing 163: “Alle pijn en frustratie die de meeste mensen in de loop van hun leven doormaken is uitsluitend het gevolg van het feit dat ze hun ware identiteit niet kennen. En de voortdurende worsteling in het leven is, dat je onbewust weet dat je iets moet terugvinden, dat er een geheime sleutel is die het leven kan openen.”

Week 8: Lezing 166: “Als je niet datgene onder ogen ziet wat de levende geest blokkeert en verlamt, dan kan de levende geest je niet in beweging en tot leven brengen.”

Week 9: Lezing 168: “Wanneer het fundamentele scheppingsproces niet wordt tegengehouden en het verloop functioneel en harmonieus is, zal de eeuwigdurende schepping zich verspreiden en van vreugde en welbevinden overstromen.”

Week 10: Lezing QA171: “De ziel substantie is het scheppingsmateriaal dat het leven van mensen vorm geeft. En alle concepten, overtuigingen en ideeën en de optelsom van wat de persoonlijkheid uitdrukt, geeft vorm aan zijn persoonlijke ziel substantie. Het is de blauwdruk voor zijn leven.”

Week 11: Lezing 41: “Karma is niets anders dan de wet van oorzaak en gevolg, dezelfde wet die binnen de tijd van één leven werkt. Als je in dit leven je beelden en verkeerde conclusies ontdekt, zul je oorzaak en gevolg duidelijk aan het werk zien omdat je in jezelf de waarheid van de wet van oorzaak en gevolg begrijpt, ziet en ervaart.”

Week 12: Lezing 121A: “De ideale staat van zijn is om de zekerheid in jezelf te vinden, wat alleen kan als je jezelf accepteert zoals je bent: een onvolmaakt, beperkt menselijk wezen.”

Week 13: Lezing 27: “Veel van jullie willen heel graag een taak vervullen in Gods wijngaard. Maar heb jij je ooit afgevraagd of je er echt klaar voor bent? Ben je werkelijk bereid om jezelf op te offeren? Want opoffering is noodzakelijk. Vraag jezelf af waarom je het wilt.”

Week 14: Lezing 82: “Jezus’ wederkomst bij zijn leerlingen laat duidelijk zien: ‘Na mijn beproeving, nadat ik mijn beproeving ten volle ondergaan heb, zonder pretenties en zonder iets voor te wenden, en na er tot het einde toe doorheen gegaan te zijn, leef ik nu ten volle in de ware zin van het woord. Ook jullie kunnen dit. Jullie hoeven niet op de fysieke dood te wachten, want elke dag sterf je heel wat keren, in al je kleine beproevingen en worstelingen. De manier waarop je deze tegemoet treedt, is bepalend voor het leven dat erop volgt en voor de volledige vreugde die de jouwe kan zijn. Als je deze beproevingen en worstelingen in net zo’n geest van oprechtheid  tegemoet treedt, zul je ook in die mate leven en vreugde ervaren terwijl je nog in je lichaam verkeert.’ ”

Week 15: Lezing 192A: “ ‘Mijn behoefte om volmaakt te zijn is een onrealistische behoefte. Ik heb het niet echt nodig. Ik heb het niet nodig, want het is niet waar. Ik ben niet volmaakt. Ik ben menselijk en als mens belichaam ik de beste maar ook lagere eigenschappen. En ik wil deze lagere eigenschappen leren kennen, zonder angst en zonder mijzelf te kleineren.’ “

Week 16: Lezing 165: Je dient nu te leren eerlijk je gevoelens te registreren en te verdragen. Je kunt beginnen door in je meditaties te zeggen: ‘Ik wil graag weten, ervaren en voelen wat ik echt voel’.”

Week 17: Lezing 229A: “Als jij jezelf kunt aanvaarden en liefhebben dan kun je geven en gelukkig zijn en kun je een mens zijn die welvarend, royaal en koesterend is. En alleen dan kun je voelen dat je alle overvloed verdient die echt beschikbaar is voor jou.”

Week 18: Lezing 258: “Als je werkt, rust, speelt, leeft, beweegt en je wezen is in harmonie met je unieke ritmepatroon, leef je een veel meer vruchtbaar, creatief, vreugdevol en vredig leven.”

Week 19: Lezing 173: “Het centrum van het zonnevlechtgebied is het communicatiekanaal voor de innerlijke wijsheid van de kosmische waarheid.”


Top