Vrede vinden in jezelf
Home
 

Meditaties

Geleide klankmeditaties op YouTube:

Aquarius klankmeditaties

Vergevingsgezindheid naar jezelf koesteren https://youtu.be/NAn1J2GzlnQ

In het eeuwige Nu zijn https://youtu.be/hrd_uM2L4Lg

De dualiteit angst-vijandigheid begrijpen https://youtu.be/BXYqVAB9L3Y

Het Christusbewustzijn ervaren https://youtu.be/atb5LQhVpP0

Vertrouwen in het leven hebben https://youtu.be/3K6F8lMTErk

Je innerlijke veiligheid voelen https://youtu.be/4c55n5cDpZk

De angst voor het onbekende overwinnen https://youtu.be/T7Tk-rMPLWI

Het leven omarmen https://youtu.be/t2NByykAlJ0

Gebed van God – citaat Padwerklezing 236: https://youtu.be/czZx2LgEs7c

Laat los – citaat Padwerklezing 209: https://youtu.be/Hwn0lL2bZlU

Het kosmische zelf activeren – citaat Padwerklezing 243A: https://youtu.be/xwxMaAR-8XE

Mijn credo – citaat Padwerklezing 181: https://youtu.be/8fUf6iXiXUM

Kosmisch bewustzijn – citaat Padwerklezing 243: https://youtu.be/q8CXHCMRxw4

 De belofte padwerk – citaat Padwerklezing 25: https://youtu.be/NrTUBiE6qO0

Je gedachten waarnemen – citaat Padwerklezing 68: https://youtu.be/Zmc-HEyMsX0

Concentratie oefening – citaat Padwerklezing 71: https://youtu.be/tqD4ZoselLE

Je innerlijke veiligheid voelen – citaat Padwerklezing 115 https://youtu.be/4c55n5cDpZk

Jezelf liefhebben – citaat Padwerklezing 240: https://youtu.be/M-MCPuwztKA

De waarheid onder ogen zien – citaat Padwerklezing 156: https://youtu.be/ewvBZol9S48

De betekenis van bidden – citaat Padwerklezing 105: https://youtu.be/KBWBQY7DMW8

Wakker worden uit halfslaap – citaat Padwerklezing 189: https://youtu.be/REWz1h8LZ8M

Aandachtige leegte beoefenen – citaat Padwerklezing 256: https://youtu.be/qN4ZCnChmEw

Blokkades in je lichaam waarnemen – citaat Padwerklezing 173: https://youtu.be/bOCelXOc88c

Je doel in het leven – citaat Padwerklezing 145: https://youtu.be/T2qZl6P_ev8

Liefde is een gevoel – citaat Padwerklezing 89: https://youtu.be/dz-rO7NgxUc

Oefen jezelf – citaat Padwerklezing 33: https://youtu.be/2y2moC9QjCQ

Zelfrespect – citaat Padwerklezing 229B: https://youtu.be/P9JS-QatDWU

Vanuit je ware zelf handelen – citaat Padwerklezing 94: https://youtu.be/jHfqDHu_YCY

Geven en ontvangen – citaat Interne publicatie H: https://youtu.be/0ofx27b1OKw

Neurose genezen – citaat Padwerklezing 186: https://youtu.be/eXJWJk2QV6E

Gezond egoïsme – citaat Padwerklezing 164: https://youtu.be/T5hZ-O7vXSo

Gelukzaligheid vinden – citaat Padwerklezing 156: https://youtu.be/kP9DJqwoRFQ

Zelfvernietiging stoppen – citaat Padwerklezing 58: https://youtu.be/1PeCPwlkxns

Leven en dood – citaat Padwerklezing 130: https://youtu.be/aoSH1U6PdbA

Kosmisch bewustzijn – citaat Padwerklezing 243: https://youtu.be/q8CXHCMRxw4

De drievoudige dialoog – citaat Padwerklezing 182: https://youtu.be/rYqvOOgF2Ps

Zelfverantwoordelijkheid – citaat Padwerklezing 67: https://youtu.be/Ftk-DbReZC4

Gebruik deze incarnatie – citaat Padwerklezing 199A: https://youtu.be/8yNolKXqoks

Je taak – citaat Padwerklezing 216: https://youtu.be/0ztmUujyaV0

Verandering vertrouwen – citaat Padwerklezing 230: https://youtu.be/sPoG-TrMFmk

Zelftransformatie – citaat Padwerklezing 233: https://youtu.be/HSU4U2ZHfr0

Je liefdeskanaal citaat Padwerklezing 99: https://youtu.be/AfePW-ubQ0g

Nederigheid leren – citaat Padwerklezing 13: https://youtu.be/RajxsZPsFXw

Gebruik je dagdromen – citaat Padwerklezing 15: https://youtu.be/IshMHtTyQAQ

Voel vrijuit wat je voelt – citaat Padwerklezing 133A: https://youtu.be/–v3H6YDWHI

Spirituele voeding – citaat Padwerk lezing 16+31: https://youtu.be/gH23Fk0I-OM

Zuivering – citaat Padwerk lezing 33: https://youtu.be/pNNJZJSAtNc

English meditations

The Christ consciousness https://youtu.be/dYs7SNMW-dU

Trusting life https://youtu.be/WDg1_H4rymM

Overcoming the fear of the unknown: https://youtu.be/7TA7WiINL_8

Prayer – quote Pathwork Lecture 236: https://youtu.be/JzD2FlhUSEQ

Let Go Pathwork – quote Pathwork Lecture 209: https://youtu.be/6nG2Ztu5gXo

Activating the cosmic self – quote QA243: https://youtu.be/N6-2CLsEKK8

My credo – quote Pathwork Lecture 181: https://youtu.be/OK2Dmx12S7E

Self-forgiveness: https://youtu.be/7Af5C-L9YXU

The promise – quote Pathwork Lecture 25: https://youtu.be/Zg9gUl3RyaA

Observing your thoughts – quote Pathwork Lecture 68: https://youtu.be/CdouUFvcbho

Concentration excercise – quote Pathwork Lecture 71: https://youtu.be/9DzDznX2AN8

Inner security – quote Pathwork Lecture 115: https://youtu.be/_QasfoxoFZM

Loving yourself – quote Pathwork Lecture 240: https://youtu.be/heRjNCeB2Vk

Facing the truth – quote Pathwork Lecture 156: https://youtu.be/YjVEFHG0Mjk

The meaning of prayer – quote Pathwork Lecture 105: https://youtu.be/pskz9IOheo4

Awakening from the half-asleep – quote Pathwork Lecture 189: https://youtu.be/Pv82cdvo6Vg

The practice of focused emptiness – quote Pathwork Lecture 256: https://youtu.be/tiz8HW7lq38

Observing body blocks – quote Pathwork Lecture 173: https://youtu.be/YuxgRwiMb40

Your aim in life – quote Pathwork Lecture 145: https://youtu.be/pw-kz3LiycY

Love is a feeling – quote Pathwork Lecture 89: https://youtu.be/L9Hs1uRr0S0

Train yourself – quote Pathwork Lecture 33:  https://youtu.be/T20Tfc-6Esw

Self-respect – quote Additional Material No.11: https://youtu.be/M8mFwWOViWQ

To act out of your real self – quote Pathwork Lecture 94: https://youtu.be/u2mMAf4E41M

Giving and receiving – quote Additional Material No.7: https://youtu.be/ib9L7uuS52A

Healing neurosis – quote Pathwork Lecture 186: https://youtu.be/8eFeIuXrC7o

Healthy selfishness – quote Pathwork Lecture 164: https://youtu.be/HUj1KfBGEnE

Finding bliss – quote Pathwork Lecture 156: https://youtu.be/s5L5rvz8myY

Giving up self-destruction – quote Pathwork Lecture 58: https://youtu.be/MwtQFe__zQI

Life and death – quote Pathwork Lecture 130: https://youtu.be/1e_AaOKjvUw

Cosmic consciousness – quote Pathwork Lecture 243: https://youtu.be/S5_ErTVFBbQ

The threefold dialogue – quote Pathwork Lecture 182: https://youtu.be/I1PTkMLSzKw

Self-responsibility – quote Pathwork Lecture 67: https://youtu.be/v_6a9CyLx9s

Use this incarnation – quote Pathwork Lecture QA199: https://youtu.be/SkOueiHQ0w0

Your task – quote Pathwork Lecture 216: https://youtu.be/THNtCL5S3vc

Trusting change – quote Pathwork Lecture 230: https://youtu.be/fk2tjh2s2EE

Self-transformation – quote Pathwork Lecture 233: https://youtu.be/8Qb0_D7fl5w

Your love channel – quote Pathwork Lecture 99: https://youtu.be/flHa3yCLVK8

Learning humility – quote Pathwork Lecture 13: https://youtu.be/MZjQN_rcyXM

Use your daydreams – quote Pathwork Lecture 15: https://youtu.be/Q74GqC3Qf_c

Feel freely what you feel – quote Pathwork QA133: https://youtu.be/-aFo_jNF29E

Spiritual food – quote Pathwork Lecture 16+31: https://youtu.be/upYPOIFmwwE

Purification – quote Pathwork lecture 33: https://youtu.be/Hmskx5nSW0g

* * * * *

Aquarius meditaties 

Het chakragebed voor de Aquariusmens  

Contact maken met je ware zelf

Eindejaarsmeditatie

Energetische lasso loslaten

Innerlijk kind

Innerlijke ogen en oren

Lemniscaat van energie

Onze Vader

Contact maken met het oog van de orkaan

Kijk eens in de spiegel

Transformatiemeditatie 

Weten wie je bent

Zachte kracht

Zelfrespect

* * * * *

Uit “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens” hoofdstuk 2.2.:

2.2.      Je onbewuste bewust maken door gebed en meditatie

Er is een verschil tussen gebed en meditatie. Beide zijn nodig om in contact met het hogere zelf te komen. Het gebed is een voorbereiding op de meditatie. Het gebed behelst gedachten en de meditatie betreft gevoelens: sensaties die we fysiek waarnemen. Mediteren vereist een zekere discipline en concentratie en dat leren we door te bidden. Zonder discipline en de wil om dagelijks tijd te reserveren voor het bewust maken van het onbewuste, kan er niets gerealiseerd worden. Zolang we nog niet dagelijks spontaan tijd voor gebed en meditatie vrijmaken, is het nodig discipline op te bouwen door iedere dag op een vast tijdstip enige tijd voor gebed en meditatie te reserveren.

In een dagelijkse meditatie observeren we zo objectief mogelijk onze innerlijke gevoelens, reacties en neigingen van het masker zelf en het irrationele kind. We observeren onszelf door de gevoelens er te laten zijn, door er wat afstand van te nemen en een beetje om onszelf te lachen. Observatie maakt ons meer bewust van de betekenis van onze waarnemingen. We gaan onszelf beter begrijpen en liefdevol accepteren. We ontwikkelen nederigheid door onze onvolmaaktheden zachtmoedig waar te nemen, zónder er verward over te raken en zónder aan deze neigingen toe te geven. Aandachtig en geconcentreerd mediteren vereist oefening, wilskracht en doorzettingsvermogen. Het geeft ons naast inzicht ook innerlijke kracht, dit stil zijn en luisteren naar de leiding, inzichten en inspiraties van het hogere zelf.

Het is mogelijk om het onbewuste bewust te maken en te groeien zónder lijden of met relatief weinig of slechts tijdelijk ongemak. De volgende dagelijkse meditatie kan deze constructieve houding ondersteunen: “Ik wens te groeien en het onbewuste bewust te maken. Het is onnodig dat ik lijd. Ik wil mezelf met absolute eerlijkheid en in waarheid onder ogen zien en dat zal me bevrijden. Als er tijdelijk lijden is, dan komt dat door onbewuste misvattingen. En omdat het mijn wens is om zo spoedig mogelijk deze misvattingen onder ogen te zien, zal het ongemak van korte duur zijn”.

Als je mediteert zou ik je willen aanraden om niet alleen volledig ontspannen te zijn maar ook om niet met je benen over elkaar of met gekruiste armen te zitten. Houd je handen met de palm naar boven, want in een goede meditatie zijn sterke krachten aanwezig. En in je handpalmen ben je het meest ontvankelijk. Deze krachten kunnen op die plaats het best bij je binnendringen.  Misschien zijn er genezende krachten aanwezig of een of andere spirituele kracht die je nodig hebt. Misschien een kracht die je helpt enkele van je psychologische problemen te overwinnen. Wat het ook is, het is belangrijk voor je. Als je echter met gekruiste ledematen zit, dan snijd je die stroom af.(27)

 


Top